top of page

מדיניות פרטיות

הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים וגברים כאחד. 

פרטיותך חשובה לנו. במרכז צ'י חי, בי"ס הבודהא הצוחק, מכבדים את פרטיותו של כל משתמש הגולש באתר האינטרנט שלנו.  בחלק מהפעילויות אנו אוספים מידע וזאת רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או הוראות הדין בנושא- בהתאם למפורט להלן:

מטרת המדיניות להסביר לך מה הכללים לפיהם אנו פועלים וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על ידיך כגולש בעת השימוש באתר.

סוג המידע והשימוש בו​

אתר בי"ס הבודהא הצוחק (להלן "האתר") אוסף פרטים אישיים כגון: כתובת אי מייל, טלפון, שם, וזאת בנוגע להתעניינות בקורסים שלנו, סדנאות לימוד והרצאות וכן בקשר לרכישת טיפולים אלנטרנטיביים או ספרי הגות - מידע זה נועד לצורך יצירת קשר עם הפונה.

 

מובהר בזאת כי כל המידע בנוגע לשימוש באתר: איזה עמודים משתמשים הגולשים, היקף הכניסות על בסיס יומי וכיוב'- אינו מזהה אישית את הגולש והמידע של הגולש אינו נשמר במערכת.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – 

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 

דיוור אלקטרוני ישיר

באם הזנת את פרטיך באתר, הדבר מהווה הסכמה ובקשה לקבל מאיתנו מידע. לפיכך, מעת לעת, ישוגר אליך דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר השירותים ומידע שיווקי. ישוגר אליך מעת לעת ו  בכל זמן תוכל ללחוץ על כפתור "הסר" כדי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת דוא"ל זה. ו בלחיצה על כפתור הסר עם קבלת המסר. וזאת רק באם הזנת את הפרטים באתר מה שהיווה הסכמה ובקשה לקבל מאיתנו אינפורמציה. 
 

מסירת מידע לצד שלישי

מובהר בזאת כי כל הפרטים האישיים הנאספים באתר הם בשימוש מרכז צ'י חי  בלבד ולא יימסרו לשום צד שלישי בכל מקרה שהוא - למעט מקרים של מחלוקת משפטית המחייבת חשיפת הפרטים בהתאם להוראות צו/דין.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ולאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

 ​
שינויים במדיניות הפרטיות

מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. 

***

 

לכל שאלה ניתן לפנות דרך עמוד "צור קשר" באתר, בטלפון 052-480-0598, או בכתב בכתובת:
 
מרכז צ'י חי – פאר
הרצל 19, קומה שניה
נס ציונה  7408415
 

שינוי אחרון: 21 בדצמבר 2019

bottom of page