דליק מלמד בקורס מדרכי מדיטציה במכללה האקדמית בוינגייט