top of page

מה אתם יודעים על חמלה?

 

פעמים רבות נעמדתי מול המילה חמלה בלי יכולת לתאר או להסביר אותה בצורה מדוייקת. בטור הזה אנסה, בעזרת כמה גדולי רוח, להסביר את אותה מילה מסתורית.

  • “האם אני יכול לראות צערו של אחרולא להצטער בעצמי?האם אני יכול לראות את יגונו של האחרולא לחפש לעזור לו?”– ויליאם בלייק

חמלה הינה סוג של רגש הקיים בתוכנו. אך החמלה צריכה לעבור טרנספורמציות מנטליות רגשיות כדי להפוך לרגש פעיל ובשל.

החמלה האמיתית עולה מתוך ההכרה של הזהות של עצמי.

כאשר אנו חווים את הסבל של אחרים כשלנו ומגיבים באהבה, אנו פועלים מתוך חמלה. פעולות מתוך חמלה באות בכל מיני צורות וגדלים. אך לא הצורה חשובה אלא המניע.

לא יכולה להיות חמלה (קארונה) ללא חוכמה (פראג’נה) ולא חוכמה אמיתית ללא חמלה.

  • “האדם הטוב הינו חברם של כל היצורים החיים”– מהאטמה גנדי

חמלה הינה כלפי אנשים אך באותה מידה כלפי חיות וצמחים. החמלה צומחת מתוך ההבנה שכולנו באים מאותו מקום וחוזרים אליו. בדרך כולנו, ללא יוצא מן הכלל עוברים דרך סבל…. הסבל שייך לכולנו.

  • “החיים שלי הינם שלם בלתי ניתן לחלוקה, וכל פעילויותיי נעות אחת בתוך השניה;

    והן עולות מתוך אהבתי הבלתי שובעת לאנושות”

    – מהאטמה גנדי

הסיפור המצמרר משבוע שעבר על נערים אשר התעללו בחיות באופן מחריד גורם לאנשים רבים להרגיש כעס וצער. לכולנו יש מנגנון אשר יכול לשחזר כאב ופחד.

אנשים אשר אין להם חמלה או רחמים בליבם יש להרחיקם מהחברה.

  • “האם לא הגענו למבוי סתום בעולם המודרני שעלינו לאהוב את אויבנו – או אחרת?פעולת השרשת של הרוע=שינאה מתחילה שנאה,מלחמות מייצרות מלחמות – חייבת להישבר,או אחרת אנו נתמוטט לתוך תהום חשוך של השמדה.”– מרטין לוטר קינג

אני יכול להבחין ברגש החמלה בצורה ברורה יותר כאשר אני מסתכל למישהו בעיניים. דרך העיניים אני יכול לראות את הנשמה הנמצאת מהצד השני ולהרגיש את סבלו. פעמים רבות שאנשים רוצים להתחמק מהסבל של אחרים הם פשוט מורידים מבט ומנסים לברוח ממבטו של הסובל.

  • “ללא אהבה , נכס הידע רק מעלה בילבול ומוביל להשמדה עצמית.”– קרישנה מורטי

כאשר אני רואה את מרדפי המוות בכבישי ארצנו, אנשים רודפים אחרי מותם וסבלם כאילו פוחדים שלא יגיעו ביום מן הימים.

אנשים אשר משתפים אחרים בחגיגת המוות הבלתי נגמרת. אנשים אלו אין להם חמלה בלב. כאשר אני מרגיש חמלה אני דואג שהשני לא יסבול,
כמובן גם לא בגללי. אם האדם שלידי הוא חלק ממני הדבר האחרון שאני רוצה שיקרה לו זה ארוע מצער הכרוך בסבל ומוות.

וכמו הנערים שהתעללו בחיות , אולי גם לאלו שמובילים לסיבלנו עקב חוסר חמלה ורגל כבדה על הגז , גם אין מקום ביננו. וטוב שעה אחת קודם.

 

“העלימו את האהבה וכדור הארץ יהיה קבר אחד גדול.”– רוברט ברונינג

bottom of page