top of page

 

על אינטואיציה וקשירת חתולים

 

כשהמורה הרוחני וחניכיו התחילו את מדיטציית הערב שלהם, החתול שגר במנזר הרעיש מאוד והפריע להם. המורה ציווה שיקשרו את החתול במשך תרגילי הערב.

שנים לאחר מכן, כשהמורה מת, המשיך החתול להיות קשור במשך המדיטציה. וכשהחתול מת, חתול אחר הובא למנזר ונקשר בכל פעם שהתבצעה מדיטציה.

מאות שנים אחר כך, כשלמדו צאצאיו של המורה הרוחני את דבריו, סופר שם על אמונה מופלאה של קשירת חתול בזמן תרגול מדיטציה.

כמה חתולים אתם קושרים לכם כל יום?

כשהיינו ילדים היינו משחקים בטלפון שבור. הראשון היה מעביר משפט לבא אחריו, והלז היה מעביר את זה הלאה עד שהאחרון היה מקבל מסר שונה לחלוטין מהמסר המקורי.

אנשים לא חושבים על מה שהם עושים. הם עושים זאת רק משום שזה תמיד נעשה כך, או בגלל שכל האחרים עושים זאת. זה סוג של פחד מסויים.

אז הנה אנו קושרים לנו חתולים רק מפני שכולם עושים כך, וכולם תמיד עשו כך.

מה המילה שהיא ההפך לפחד? “מי שאומר “אומץ” טועה”. אומץ הינו מעמד או דרך התנהגות, אשר נוקט אדם תחת השפעת הפחד. אומץ לא יכול לבוא ללא פחד.

אז אם אני אמיץ אני יכול לשאול שאלות, ולתהות על מהותם של הדברים הקורים סביבי ללא הצורך בקשירת החתולים שלי. להיות סקרן.

העולם הרי השתנה ע”י אנשים שהיה להם כח לעמוד מנגד מעשים והתרחשויות שלא עלו בקנה אחד עם דרך אמונתם, התנהגותם, מצפונם וכו’.

אני קושר חתול בכל פעם כאשר אני נדחף בתור מתוך אמונה שזו הדרך היחידה להשיג את מה שמגיע לי בזמן הראוי. בדרך זו אני גם עוזר לחברי לקשור את החתולים שלהם.

אני קושר חתול בכל פעם שאני מרגיש מחוייב לדרוש באופנה האחרונה, לראות את הסדרות שכולם רואים, לעשן מה שכולם מעשנים, להדחף, להתחצף, לעקוף, לא לכבד, לרמות, וכו’.

הפחד להיות שונה, הפחד להיות חריג או בולט ממשיך למשוך אנשים לכיווניי זרימה נוחים בהם הם מאבדים את האינדיבידואליות הנפלאה שלהם וקל מאד להטות אותם לכל כיוון אפשרי ע”י ניצול של אותו פחד.

אנשי הפרסומות יודעים זאת ומשתמשים בכך ללא הפסק.

למתבונן מהצד, לפעמים כדור הארץ נראה כמו קומדיה של טעויות, ובצדק.

האדם בורך בשבעה חושים. החוש השישי – האינטואיציה – נותן לאדם יכולת לראות דברים קצת מעבר למטרים הספורים שמתחת לרגליו (החוש השביעי הינו יכולת חישת הילות ביואנרגטיות).
מסתבר שלאדם יש קול פנימי שמרבה להדריכו וכל מה שנותר הוא לא להשתיקו. אותה אינטואיציה, כל עוד היא לא חסומה בפחדים אין ספור, יכולה להביא את האדם להתנהגות נכונה והרמונית.
במעיין חיבור איזוטרי מתחברים לתמונה המצפון והמוסר.

בטאו טה צ’ינג כתוב: “אם תחכה לאישורם של האנשים סביבך על מעשיך, אתה תהיה אסירם לעד”.

לפחות בכלא הזה מאפשרים להכניס חתולים…

bottom of page