top of page

שלוש אבני החן

 

“נאמו בודהיאה
נאמו דהרמאיה
נאמו סנגהאיה”

שלושת אבני החן הינן שלושת עמודי התווך אליהם נושא עיניו כל מי שמתרגל בודהיזם. שלושת אבני החן הינן הבודהה, הדהרמה והסנגהה.
הבודהה הינו המורה, הדהרמה הנתיב והסנגהה האנשים שמלווים אותנו בדרך.
מתרגל הבודהיזם מחפש נחמה ומפלט בשלושת אבני החן הללו.
דרך בקשת המפלט הבודהיסט מביע את האמון (אותו שורש של אמונה ) בשלוש אבני החן.

הבודהה

הבודהה היה המורה אשר בזכותו הועברה התורה שבעל פה שיצרה את פילוסופית הבודהיזם.
הבודהה מייצג את כל הבודההות – היצורים המבטאים את ההארה של הטבע. הבודהה מהווה מפלט כדוגמא למישהו שהצליח לעבור את כל מכשולי החיים
ולהגיע להארה. הבודהה מייצג את העצמי המושלם אשר התגבר על הסבל האנושי.

מי שיראה את הפסלים של הבודהה במקדשים בתאילנד יבחין באש היוצאת לו מהראש. זאת היא אש התשוקה.
תשוקה מכילה בתוכה את כל הרצונות שלנו, את כל התאוות שלנו. זאת היא אש התשוקה שבוערת בכולנו.
הבודהה הצליח להתגבר על האש הזאת למרות הכל.

הדהרמה

הדהרמה הינה התורה והתרגול של המדיטציה כדי להגיע להארה.

הדהרמה היא התהליך שקורה בכל אחד מאיתנו אשר מתרגל מדיטציה.

המורה לוט ממנזר סרי סופן ביקש ממני לכתוב את כל החוויות שאני חווה במהלך המדיטציה. הוא אמר שהמחברת של חוויותי תקרא מחברת דהרמה.

זאת אומרת מחברת המתעדת את התהליך שלי בדרך להארה (הדרך ארוכה היא ורבה, רבה…).

בקשת המפלט בדהרמה הינה ההתחברות לשאיפות העמוקות ביותר בנתיב התרגול הבודהיסטי שהאדם בחר ללכת בו.

האדם מאמין בדרך ויודע שהתרגול העקבי יביא אותו למצב של אושר.

הסנגהה

הסנגהה הינה כל היצורים אשר מתנסים במדיטציה ומגיעים להבנה, אפילו ריגעית, שיש מצב של ריק. ריק הינו מצב שאין מחשבות אשר נעות בתודעה.

אפשר להגיע למצב זה ע”י תרגולים פשוטים ולא צריך זמן רב מדי כדי להגיע לנקודה זאת.

לצורך הענין הסנגהה הינה הקהילה הרוחנית של המתרגלים מדיטציה. האנשים אשר טוב לב ואדיבות הינם חלק בלתי נפרד מחייהם.

המתרגל בעת מדיטציה יכול לבקש להידמות לדמויות המוארות. המתרגל יכול לדמיין את עצמו עושה מעשים טובים ונשגבים.

תרגול מדיטציה יומי הינו הדרך הבטוחה ביותר להיות אדם טוב יותר. התרגול מביא אותנו להבנות עמוקות לגבי עצמנו.
כאשר אני מגלה את החומות אשר הקמתי כדי להתמודד עם הסביבה שלי אני מבין איזו דרך עשיתי אשר שמרה אותי רחוק מהאני המואר שלי.

האני המואר שלי איננו מסתתר או איננו נמצא במקום מסתורי. האני המואר שלי , האני אשר יודע את כל התשובות לסבל שלי, נמצא כאן ועכשיו.
כל מה שאני צריך לעשות הינו לדבוק בתרגול המדיטציה.

 

bottom of page