top of page

התרופה להפסקת הסבל – פרק ג': חמשת הדיברות – מצא את ההבדלים…

 

חמש הוראות צריך לקיים זה הרוצה להיות בודהיסט.
לפי הבודהיזם כל אדם שנולד לדת מסויימת חייב להמשיך ולהיות שייך לאותה דת עד סוף ימיו. זה גורל חייו.
הבודהיזם איננו בא במקום דת.

הבודהיזם איננו דת. הבודהיזם הנו דרך חיים. לפי הבודהיזם כולנו נולדים בודהיסטים שכן בודהיזם זה דרך הטבע,
וכך אם אנו בנים לטבע אנו בעצם בודהיסטים מהיוולדנו.

במזרח כל אדם אשר בוחר להיות בודהיסט חייב לקבל עליו את חמש ההוראות. אפשר להשוות את חמש ההוראות לעשרת הדיברות שלנו.

חמש ההוראות שייכות לפעולה נכונה, הנתיב הרביעי מתוך הדרך בעלת שמונת הנתיבים הנאצלת.

 • לא להרוג

  דבר ראשון אל תהרוג את עצמך. אל תעשה דבר שיוביל למותך אם במידי או דרך קיצור חייך (עישון, אלכוהול, מתח יתר, חוסר שינה ועוד)
  אל תהרוג אחרים והכוונה איננה רק לבני אדם אלא גם חיות וצמחים.
  אין להרוג חיות בכלל אלא אם כן אתה חייב את בשרן למחייתך ועל המאזניים תלויים חייך מול בשרן. אל תקטוף פירות או ירקות לפני שהם
  הבשילו והם ראויים לאכילה.

 • לא תגנוב

  מעבר להוראה המובנת מאליה של אי עשיית מעשה גניבה או שוד יש לזכור שגם כניסה למרחב אנרגטי של אדם ללא רשותו זה סוג של גניבה.
  כניסה לפרטיות של אדם דרך שאלות נוקבות וחודרות וכמו כן לחטט בבית של אחרים (להיכנס לחדר השינה לראות את הארון החדש) גם זאת סוג
  של גניבה.
  יש לכבד כל דבר שאיננו שלנו ולהשתדל לא להשאיל דברים מאחרים (ספרים, והמבין יבין…) כי זה פיתחת חטאת.

 • לא לדבר לשוא

  כמו הנתיב השלישי של הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים, אנו נדרשים לא לרכל, לא לשקר, לא לשחרר מילים ללא בקרה . יש לשים לב למילים
  היוצאות מפינו. יש לדבר מילים של תמיכה, עידוד, טוב לב ואדיבות.

 • לא להפריז בקיום יחסי מין

  חכם סיני אמר ש”כאשר ישנים לבד זה יותר טוב ממאה מרקחות מחזקות”.
  יתר פעילות מינית מחלישה את הגוף שלנו ואת פעולות המוח (תשאלו כל רופא סיני…).
  מלבד זאת דרך עשיית יחסי מין לא מבוקרים עם הרבה בני זוג אנו יכולים ליצור פגיעה רגשית-נפשית דרך יצירת ציפיות אצל בן הזוג
  שכן המין הנו בעל השפעה חזקה מעין כמוה על המצב הנפשי שלנו (כמה שפרויד בנה על זה).

 • לא לאבד את צלילות הדעת ע”י סמים

  עלינו להישאר ערים כל הזמן למתרחש סביבנו. איבוד התודעה הנקיה ע”י צריכת סמים על כל סוגיהם איננה מותרת ע”י הבודהיזם.
  אלכוהול הננו סם ושתיה לשוכרה הינה אסורה.
  יש לציין שבמזרח נהוג לשתות טינקטורות (מיצוי צמחי מרפא באלכוהול) ודבר זה הנו מותר כל עוד לא מגיעים לסף כלשהו של טשטוש תודעה.

במבט למעלה, לחמש ההוראות , ניתן להבין כמה קל לריצ’ארד גיר להיות בודהיסט.
כל מה שהוא צריך היה לעשות הינו לקבל עליו את חמש ההוראות, והנה הוא בודהיסט.

 

bottom of page