top of page

התרופה להפסקת הסבל – פרק ב': למה כדאי להיות מוסרי

 

להיות אדם מוסרי וערכי זאת אחת הדרכים להגיע אל האושר ואל ההארה.
מוסר לפי הדרך הנאצלת בנוי מדיבור נכון, פעולה נכונה ודרך מחיה נכונה.

דיבור נכון (או הגיע הזמן להפסיק לרכל):

הנתיב השלישי של הדרך הנאצלת הינו דיבור נכון , הכוונה שיש לשמור על השפתיים, שרק שלושה דברים ייצאו מהן: מילים של עידוד, טוב לב ועזרה. מה גדול החטא כאשר אנו מבזבזים מילים ושולחים החוצה מהפה מילים לא טובות לב – מילים של ביקורת.
אין חוכמה היוצאת מוויכוח ולא אמת תצא ממחלוקת. תן למילים להיות מעטות ואדיבות; תבחר את מילותיך, ואל תדבר בקול רם ומתרברב.

לאו טסה הסיני כתב בפרק 81 ב-” טאו טה צ’ינג”:

“מילים יפות אינן נכונות,
מילים נכונות אינן יפות,
החכם אינו צריך להוכיח את עמדתו,
זה שצריך להוכיח את עמדתו איננו חכם!”.

אנו מבזבזים את חיינו בוויכוחי סרק מיותרים וחסרי טעם. ויכוחים אלו נובעים מה “אני” שרוצה לקבוע את מעמדו.

אנו פוגשים אנשים שמשתמשים באסרטיביות יתר ופעמים רבות אינם מרגישים שהם פוגעים בצד השני, ועל זה נאמר בבודהיזם ש “מי שמשתמש בלשונו כחרב יחתך מנשקו שלו”.

מחיה נכונה (או פרנסה נכונה):

הנתיב החמישי של הדרך הנאצלת הינו מחיה נכונה. על הנתיב הרביעי אכתוב בטור הבא שכן הנתיב הרביעי, פעולה נכונה, ראוי לטור שלם.

שנת ישרים נאמרת על האדם הישר אשר יכול לישון בשקט. אדם ישר עובד בעבודה אשר איננה כרוכה בניצול אחרים לצורך פרנסתו, עבודה אשר איננה כרוכה בגרימת מוות וצער.

אין מותר לתלמיד החכם ללכת לעסקים מנוגדים לעקרונותיו, מכיוון שעקרונות אינם יכולים לעמוד כאשר הם מופרדים אחד מהשני.
אם הוא מאמין באי הריגה עליו להיכנס לעסק שאיננו קושר להריגה מכל צורה שהיא.
אם הוא אינו מאמין בזהב ובכסף, עליו להימנע מהשימוש בהם. אם הוא אינו מאמין במכירה וקניה, עליו להיכנס למקורות של פרנסה אשר נענים לנקודת ההשקפה של חייו.
אין אדם של אמת, ללא התייחסות לאמונותיו, הינו חזק מספיק כדי שיהיו לו שתי תקנות אחת לעסקו ואחת לביתו, אחת לשכנו ואחת לעצמו.
להיות בעל שתי תקנות זה להיות ללא תקנה כלל.

ולכן הכוונה בפרנסה נכונה, היא שכל אחד יבחר עבודה אשר הינה נכונה לעקרונות שהוא מחפש לפתח בעצמו.

כאשר מדברים על מחיה נכונה מדובר גם כיצד אנו חיים בביתנו ובסביבתנו.

הכוונה היא גם הדרך הנכונה לחיות, אוכל נכון, ביגוד נכון, סביבה נכונה, הרמוניה נכונה בבית ובעסק, כל אלו הינם הכרחיים לפני שהחוכמה יכולה להיוולד בתוך הנשמה, מכיוון שהחוכמה הינה פנינה יקרה ביותר ואין אחד היכול לשמור על האוצר רב הערך הזה ללא המאבק הגדול מכולם, זה לא קל להיות עקבי אבל רק אלו שהם עקביים יכולים לקוות להיות חכמים, מכיוון שעקביות וחוכמה הינן זהות.

 

bottom of page