top of page

התרופה להפסקת הסבל, פרק א’

 

לאחר שלמדנו שהאדם סובל, ולמדנו מדוע הוא סובל ואנו גם יודעים שאפשר להפסיק את הסבל הגיע הזמן לקבל את התרופה האמיתית. אותה תרופה שתעזור לנו להיפטר מה “אני” וההצמדות הבלתי פוסקת שלנו לחומר, ולמצבים גופניים-ריגשיים.

התרופה שהבודהה נתן לאנושות נקראת הדרך כפולת השמונה הנאצלת. דרך בעלת שמונה חלקים אשר עוקבים אחד אחר השני.

במאמר זה נדון בשני החלקים הראשונים של הדרך אמונה נכונה ושאיפה נכונה.

אמונה נכונה/ הבנה נכונה או מה קורה פה לעזאזל?

הבנה נכונה או אמונה נכונה מציינות את הצורך של האדם ל”קרוא” את המפה הקוסמית בצורה נכונה. זאת אומרת מה קורה פה לעזאזל?

נפש שרוצה להתקדם בעולם הזה חייבת להתייחס ולהבין את מקומה בין החיים הקטנים הפרטיים לבין החיים הענקיים הקוסמים.

העולם מלא באנשים מדוכאים, נוירוטים, אשר להם העולם נראה כעצוב; הוא מלא בשבורי לב, ואנשים מאוכזבים, הוא מלא בגברים ונשים אשר מרגישים שהחמיצו את חייהם, מוכנים להיכנע בקרב, מרגישים חלשים מדי להיאבק בדברים אשר נראים מחויבי המציאות.

במילים אחרות, העולם מלא באנשים עם נקודת ראות (השקפת עולם) לא בריאה.

אלו אשר פוגשים את צערם בסבלנות ואת בעיותיהם בקור רוח, אלו אשר רואים באכזבות משהו שיכול לדרבן אותם להשג גדול יותר – אלו הם בעלי נקודת ראות נכונה על החיים.

אמונה נכונה בעצמנו, אמונה נכונה ביצורים הנלווים לנו, נקודת ראות שהיא איננה לא חביבה, לא חטטנית לא מתערבת אבל לעולם בוטחת בניצחון הטוב, לעולם בעלת ברית כוחות הטוב – כך הינה נקודת הראות הנכונה, האמונה הנכונה.

שאיפה נכונה/ מחשבה נכונה

שאיפה נכונה, הכוונה שהדבר שאליו אנו שואפים הינו ראוי לנו. אלו אשר שואפים לחוכמה הגדולה, לטוב הנשגב, לחשיפה הנשגבת של טבעם ליחסים הקרובים בין החלקים של עצמם, לראיה הצלולה שהם לעולם יבחינו באמת דרך השקר, הקבוע דרך הלא קבוע, הנשגב דרך הפחות – אלו יש להם שאיפות נכונות.

אלו אשר שואפים לשלוט על עצמם, לתאם פעולה בין כשרונותיהם האישיים, לשחרר עצמם מהצמדויות, לחנך לחשוף, ולהאיר את אלו בתוכם – לאלו יש איפה נכונה.

אלו השואפים להיות עשירים , להיות נאהבים ע”י אנשים שהם אוהבים, לשלוט על אחרים, להיות נערצים ע”י אחרים – לאלו יש שאיפות מוטעות. מכיוון שהם מבקשים דברים אשר מביאים רק צער לאוחז בהם. שאיפה נכונה הינה החיפוש של האמת מעל הדברים כאשר החמלה היא הראשונה.

 

bottom of page